دستیار
توانمندی ها:  صحنه / سینما
صحنه / تئاتر
نقاشی
سایر هنرها
فعالیت ها : نقاشی و طراحی، کار با رزین و چوب، عکاسی، طراحی جواهرات ( دارای مدرک طراحی دستی جواهرات از مجموعه ی طلافنون ایران)، دانشجوی معماری دانشگاه ناتینگهام انگلستان.

شهر : تهران
  انوشه احمدیان
شماره موبایل  :    +96599845010